Pojištění s Tesco Finančními službami

Vážení klienti,

s ohledem na skutečnost, že poskytovatel Tesco Pojištění, DIRECT Pojišťovna, a.s., omezuje činnost v České republice, v rámci Tesco Pojištění již bohužel s platností od 1. 8. 2012 nejsou sjednávány nové pojistné smlouvy ani rozesílány obnovy stávajících pojistných smluv.

Veškeré stávající pojistné smlouvy tak zaniknou uplynutím pojistné doby, přičemž veškeré sjednané podmínky pro jednotlivá pojištění tím nejsou dotčeny a jejich rozsah se po dobu trvání pojistné smlouvy nemění.

Dovolujeme si Vás informovat, že v zájmu kontinuity péče o klienty jsou od 1. 10. 2013 veškeré nároky a dotazy vyplývající z pojistných smluv uzavřených DIRECT Pojišťovnou, a.s., řešeny pojišťovnou UNIQA. Provozní doba bezplatné zákaznické linky UNIQA je Po-Pá 8:00 – 16:30, telefon 800 120 020, email: info@uniqa.cz. Pro urychlení zodpovězení Vašeho dotazu mějte pro komunikaci se specialisty UNIQA pojišťovny připraveno číslo pojistné smlouvy nebo škodní události, které se dotaz týká.


Pokud se Tesco rozhodne svou nabídku pojištění v budoucnu obnovit, budeme Vás o tom neprodleně informovat.

Dokumenty ke stažení

pdf Pojistné podmínky pro pojištění automobilů
Stáhnout
pdf Pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Stáhnout
pdf Informace pro zájemce o sjednání pojištění včetně sjednání pojištění prostředky komunikace na dálku - pojištění automobilu
Stáhnout
pdf Informace pro zájemce o sjednání pojištění včetně sjednání pojištění prostředky komunikace na dálku - cestovní pojištění
Stáhnout
pdf Informace pojišťovacího zprostředkovatele
Stáhnout
Ochrana osobních údajů
Seznam zpracovatelů osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, předány těmto zpracovatelům:

Line Art Group a.s., IČO: 271 68 590

DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 27441831

UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 492 40 480

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste prostřednictvím naší telefonické linky nebo webové aplikace neodmítli udělit souhlas, udělili jste v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů, zejména Vašeho jména, příjmení, adresy bydliště, data narození či rodného čísla, emailové adresy a telefonu (dále jen Osobní údaje) těmto společnostem jako správcům Osobních údajů (dále jen Správci):

Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00; a

DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 274 41 831, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnout Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správci, případně zpracovatelé, další příjemci nebo třetí subjekty, poskytují prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu trvání pojistné smlouvy a dále tří let po jejím zániku, bude-li pojistná smlouva uzavřena, anebo po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu, nebude-li pojistná smlouva uzavřena.

Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správci pověřenými zpracovateli a dalšími příjemci za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, naleznete v případě Tesco Stores ČR a.s. na adrese www.itesco.cz/pojisteni a v případě DIRECT Pojišťovny, a.s. na adrese www.direct.cz, vždy pod záložkou "ochrana osobních údajů".

Správci prohlašují, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Poučení o Vašich právech:

(1) Požádáte-li o informaci ohledně zpracování Osobních údajů kteréhokoli Správce, je Vám tento Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

(i) účelu zpracování Osobních údajů;

(ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2) Máte rovněž právo:

(i) na přístup k Osobním údajům;

(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a

(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (Tesco Stores ČR a.s. nebo DIRECT Pojišťovna, a.s.), jehož se odvolání týká.

(3) Pokud se domníváte, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

(i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;

(ii) požádat, aby Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo

(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


obrázek klubové kartyBody za uzavřené pojistky Vám byly připsány po úhradě pojistného na Vaše konto Clubcard. Pro zjištění stavu bodů na vašem kontě Clubcard se obraťte na zákaznickou linku Clubcard 800 222 555
(Po - Pá 8 - 18 hod)

Potřebujete radu nebo nahlásit pojistnou událost?

Poskytovatelem úvěru je Home Credit, a.s.

Poskytovatelem úvěru je Home Credit, a.s.

Close
Přihlášení do Tesco Life
Přihlášení do Potravin on-line
Upozornění
Registrace do Tesco Life pro snadnější přístup
k akčním nabídkám a užitečným nástrojům
Užitečné nástroje a vždy aktuální informace
  • S účtem Tesco Life budete mít ještě snadnější přístup k akčním nabídkám a už nikdy nic nepropásnete
  • Stejné přihlašovací údaje můžete použít i v Tesco mobilní aplikaci pro iOS a Android
  • S novým nákupním seznamem už nezapomenete
x

Tyto stránky používají­ pro lepší­ výkon cookies. Tí­m, že na stránkách setrváte, souhlasí­te s jejich používáním. Více zjistí­te zde.

souhlasím X