Ke stažení

Dokumenty k Rychlé půjčce na kartu

Informace ke smlouvě

pdf Příručka k Úvěrové kartě Tesco
Stáhnout
pdf Sazebník poplatků a odměn k Úvěrové kartě Tesco platné pro smlouvy od 1.2.2019
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky IHTK118 platné pro smlouvy uzavřené od 24. 10. 2018
Stáhnout
pdf Informace o Finančním arbitrovi
Stáhnout

Formuláře

pdf Žádost o nové vygenerování PIN
Stáhnout
pdf Reklamace karetní transakce (CZ)
Stáhnout
pdf Žádost o vydání náhradní karty
Stáhnout
pdf Žádost o vrácení přeplatku
Stáhnout
pdf Vypověď smlouvy revolvingového úveru
Stáhnout
pdf Oznámení o změně osobních údajů
Stáhnout
pdf Potvrzení o výši příjmu
Stáhnout
pdf Card Transaction Claim
Stáhnout
Informace k pojištění
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 26.9.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od pojištění ke smlouvě
Stáhnout
pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
Stáhnout

Dokumenty k Hotovostní půjčce

Informace ke smlouvě

pdf Úvěrové podmínky ITH218 platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky ITH118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
Stáhnout
pdf Informace o úhradách v prodlení – platné pro smlouvy uzavřené do 1.11.2016
Stáhnout
pdf Podmínky zvýhodněné služby Odložené splátky (1. 6. 2017 – 28. 2. 2018)
Stáhnout
pdf Podmínky pro vrácení bonusu platné od 11. 4. 2016 do 8. 5. 2016.
Stáhnout
pdf Podmínky pro vrácení 50 % zaplacených úroků
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 24. 6. 2016
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 15. 4. 2015
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky pro TESCO Hotovostní půjčku platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014
Stáhnout
pdf Sazebník poplatků pro hotovostní půjčky sjednané od 1. 11. 2016
Stáhnout
pdf Sazebník pro Hotovostní půjčku Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
Stáhnout
pdf Sazebník pro Hotovostní půjčku Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 6. 2013
Stáhnout
pdf Podmínky pro získání bonusu (31.5.2017 – 31. 10. 2017)
Stáhnout
pdf Podmínky pro získání bonusu (16. 10. 2013 – 16. 1. 2014)
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Stáhnout
pdf Informace o Finančním arbitrovi
Stáhnout

Informace k pojištění (k úvěrům sjednaných po 1. 11. 2016)

pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 26.9.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 25.9.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 25.5.2018 Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 1.8.2017 Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 1.11.2016 Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od pojištění ke smlouvě
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
Stáhnout
pdf Informace o pojištění asistenčních služeb
Stáhnout
pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
Stáhnout

Formuláře

pdf Potvrzení o výši příjmu
Stáhnout
pdf Oznámení o změně osobních údajů
Stáhnout
pdf Žádost o jednorázovou změnu výše a počtu splátek
Stáhnout
pdf Žádost o jednorázový odklad splátky
Stáhnout
pdf Žádost o změnu data splatnosti měsíčních splátek
Stáhnout

Informace o pojištění (k úvěrům sjednaných do 31. 10. 2016)

pdf Oznámení pojistné události - smrt následkem úrazu
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - invalidita třetího stupně
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - pracovní neschopnost
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - zneužití karty
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - ztráta příjmu
Stáhnout
pdf Pojistná smlouva k pojištění výdajů 19100771/2009 ( balíčky Plus, Premium, Standard, Pojištění zneužití karty) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění úvěrových splátek (Pojistná smlouva 19100683/2006) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Pojistná smlouva 19100683/2006 k pojištění úvěrových splátek ( balíčky A a B) – aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů, klíčů nebo odcizením mobilního telefonu – aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100683/2006
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - pojištění úvěrových splátek
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů (Pojistná smlouva 19100771/2009) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100771/2009
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění výdajů a Pojištění karty
Stáhnout

Důležité dokumenty o Clubcard kreditní kartě Premium PLUS

Důležité dokumenty o Clubcard kreditní kartě Premium PLUS

Informace ke smlouvě

pdf Úvěrové podmínky ITK318P platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky ITK218P platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
Stáhnout
pdf Změny ve Smlouvě o platebních službách – používání kreditní karty (platné od 13. 1. 2018)
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky ITK118P platné pro smlouvy uzavřené od 13.1.2018
Stáhnout
pdf Brožurka ke kartě Clubcard kreditní karta Premium PLUS
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky ITK117P platné pro smlouvy uzavřené od 1. 8. 2017
Stáhnout
pdf Příručka k vaší kartě Clubcard kreditní karta Premium PLUS ITK 216P pro smlouvy uzavřené od 23.11.2016
Stáhnout
pdf Pravidla programu odměn pro Clubcard kreditní kartu Premium PLUS
Stáhnout
pdf Podmínky služby SMS info
Stáhnout
pdf Dodatek k úvěrovým podmínkám – splátkové programy
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Stáhnout
pdf Informace o Finančním arbitrovi
Stáhnout
pdf Sazebník poplatků a odměn platný pro smlouvy uzavřené od 1.2.2019
Stáhnout
pdf Sazebník poplatků a odměn platný pro smlouvy uzavřené od 23.11.2016 do 31.1.2019
Stáhnout

Formuláře

pdf Žádost o změnu výše úvěrového rámce 2
Stáhnout
pdf Žádost o nové vygenerování PIN
Stáhnout
pdf Reklamace karetní transakce (CZ)
Stáhnout
pdf Žádost o vydání náhradní karty
Stáhnout
pdf Žádost o vrácení přeplatku
Stáhnout
pdf Vypověď smlouvy revolvingového úveru
Stáhnout
pdf Oznámení o změně osobních údajů
Stáhnout
pdf Potvrzení o výši příjmu
Stáhnout
pdf Card Transaction Claim
Stáhnout

Informace o pojištění

pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 26.9.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 25.9.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ UDÁLOSTI - POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od pojištění ke smlouvě
Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 1.11.2016 Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 25.5.2018 Stáhnout
Karta v mobilním zařízení
pdf Smlouva o kartě v mobilním zařízení
Stáhnout
pdf Nejčastější dotazy týkající se Google Pay
Stáhnout
pdf Návod na registraci karty do aplikace Google Pay™
Stáhnout

Důležité dokumenty o spojení půjček

Důležité dokumenty o spojení půjček

Informace ke smlouvě

pdf Úvěrové podmínky TKH218 platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKB118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH118 platné pro smlouvy uzavřené od 25.5.2018
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH216 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH116 platné pro smlouvy uzavřené od 24. 6. 2016
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH115 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2015
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH214 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
Stáhnout
pdf Úvěrové podmínky TKH114 platné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014
Stáhnout
pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2016
Stáhnout
pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 1. 5. 2014
Stáhnout
pdf Sazebník pro spojení půjček Tesco platný pro smlouvy uzavřené od 22. 5. 2013
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Stáhnout
pdf Informace o Finančním arbitrovi
Stáhnout
pdf Podmínky pro získání bonusu (31.5.2017 – 31. 10. 2017)
Stáhnout

Informace k pojištění (k úvěrům sjednaných po 1. 11. 2016)

pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 26.9.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 25.9.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.12.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
Stáhnout
pdf Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 25.5.2018 Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 1.8.2017 Stáhnout
pdf Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb
platné od 1.11.2016 Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - INVALIDITA III. STUPNĚ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - HOSPITALIZACE POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - PRACOVNÍ NESCHOPNOST POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI - ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO
Stáhnout
pdf Informace o uplatnění práva na odstoupení od pojištění ke smlouvě
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
Stáhnout
pdf Informace o pojištění asistenčních služeb
Stáhnout
pdf Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
Stáhnout

Formuláře

pdf Potvrzení o výši příjmu
Stáhnout
pdf Oznámení o změně osobních údajů
Stáhnout
pdf Žádost o jednorázovou změnu výše a počtu splátek
Stáhnout
pdf Žádost o jednorázový odklad splátky
Stáhnout
pdf Žádost o změnu data splatnosti měsíčních splátek
Stáhnout

Informace o pojištění výdajů (k úvěrům sjednaných do 31. 10. 2016)

pdf Oznámení pojistné události - invalidita třetího stupně
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - pracovní neschopnost
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - smrt následkem úrazu
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - zneužití karty
Stáhnout
pdf Oznámení pojistné události - ztráta příjmu
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů, klíčů nebo odcizením mobilního telefonu – aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění úvěrových splátek (Pojistná smlouva 19100683/2006) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Pojistná smlouva k pojištění výdajů 19100771/2009 ( balíčky Plus, Premium, Standard, Pojištění zneužití karty) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Pojistná smlouva 19100683/2006 k pojištění úvěrových splátek ( balíčky A a B) – aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100683/2006
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - pojištění úvěrových splátek
Stáhnout
pdf Zvláštní pojistné podmínky k pojištění výdajů (Pojistná smlouva 19100771/2009) - aktuální platné znění
Stáhnout
pdf Informace o pojištění sjednaném smlouvou č. 19100771/2009
Stáhnout
pdf Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění výdajů a Pojištění karty
Stáhnout

Správce financí

Potřebujete radu ohledně vaší smlouvy?

Poskytovatelem úvěru je Home Credit, a.s.

Close
Přihlášení do Tesco Life
Přihlášení do Potravin on-line
Upozornění
Registrace do Tesco Life pro snadnější přístup
k akčním nabídkám a užitečným nástrojům
Užitečné nástroje a vždy aktuální informace
  • S účtem Tesco Life budete mít ještě snadnější přístup k akčním nabídkám a už nikdy nic nepropásnete
  • Stejné přihlašovací údaje můžete použít i v Tesco mobilní aplikaci pro iOS a Android
  • S novým nákupním seznamem už nezapomenete
x

Tyto stránky používají­ pro lepší­ výkon cookies. Tí­m, že na stránkách setrváte, souhlasí­te s jejich používáním. Více zjistí­te zde.

souhlasím X