Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti
Tesco Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1377 jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):

Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10 ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete na adrese www.itesco.cz, vždy pod záložkou "Ochrana soukromí".

Poučení o Vašich právech:
(1) Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
(i) účelu zpracování Osobních údajů;
(ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2) Máte rovněž právo:
(i) na přístup k Osobním údajům;
(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo odebráním souhlasu na stránce www.itesco.cz v záložce „upravit profil", která je přístupná po přihlášení se ke svému účtu.

(3) Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
(i) požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
(ii) požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Tesco Stores ČR a.s., předány těmto zpracovatelům:

Název zpracovatele IČO
IPSOS s.r.o. 26738902
LION Teleservices CZ, a.s. 26150450
FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o. 28476930
DREAM COMMUNICATIONS s.r.o. 29412749
Brandz Friendz Czech s.r.o. 28969529
BOOM TISK, spol. s r.o. 61679488
Česká pošta, s.p. 47114983
Home Credit a.s. 26978636
Webpont Infomratikai Kft. HU12509795
Business Factory s. r. o. 28356624
dotcom.sk s. r. o. 46636706

Nepřehlédněte

Close
Přihlášení do Tesco Life
Přihlášení do Potravin on-line
Upozornění
Registrace do Tesco Life pro snadnější přístup
k akčním nabídkám a užitečným nástrojům
Užitečné nástroje a vždy aktuální informace
  • S účtem Tesco Life budete mít ještě snadnější přístup k akčním nabídkám a už nikdy nic nepropásnete
  • Stejné přihlašovací údaje můžete použít i v Tesco mobilní aplikaci pro iOS a Android
  • S novým nákupním seznamem už nezapomenete
x

Tyto stránky používají­ pro lepší­ výkon cookies. Tí­m, že na stránkách setrváte, souhlasí­te s jejich používáním. Více zjistí­te zde.

souhlasím X